Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Oyun teorisinin gelişimi ve günümüz iktisat paradigmasının oluşumuna etkileri

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal bilimler için geliştirilmiş ilk ve tek matematiksel araç olan oyun teorisi, 20.yy.ın başlarında genel olarak bilimsel spektrumda ve özel olarak matematikte yaşanan iki büyük değişimin iktisada yansıması olarak düşünülebilir. Bunlardan ilki tüm bilimlerde ortaya çıkan ve yapısalcılık olarak adlandırılan, yapının mantıksal ve formel olarak analizidir. İkincisi ise Hilbert program ile matematiğin aksiyomatikleşmesi ve bu soyut aksiyomatik yöntemlerin diğer bilimlerde de açıklayıcı olabileceği düşüncesi ile aksiyomatik yöntemlerin diğer bilimlere transferidir. Bu çalışmada oyun teorisinin formel iktisadın kullandığı aksiyomatik yöntemlerin iktisada girmesini sağlayarak, bilimde gerçekleşen bu iki dönüşümün iktisatta gerçekleşmesinde oynadığı rol ortaya konulacaktır.

Özet İngilizce :

Game theory, which is the only mathematical tool developed for social sciences, can be considered as the reflection of two major transformations occured in science in the 20th century to the economics. First of these is called structuralism which aims the formal and logical analysis of the structure. Second one is the so called Hilbert Program, aiming the transfer of axiomatic methods of mathematics to the other sciences. In this study, the role that game theory played for the entrance of formal methods to and the realization of these two major transformations in economics will be examined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :