Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Değişen dinamikler çerçevesinde elektrik piyasasına yönelik modelleme yöntemleri: bir literatür taraması

Yazar kurumları :
Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
302
DOI :
Özet Türkçe :

Elektrik sektörü dünyada ve Türkiye'de ciddi bir değişim ve gelişim içerisindedir. Liberalizasyon hareketiyle birlikte sektör pek çok ajanın bir arada bulunduğu bir sisteme dönüşmektedir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, çevresel kaygılar, piyasa etkinliğinin sağlanabilmesi gibi faktörler piyasanın çok daha kapsamlı incelenmesini gerekli kılmaktadır. Bu değişen düzenin çıktılarını görebilmek ve öngörülerde bulunabilmek adına sektörün modellenmesi önem kazanmaktadır. Bu çalışmada elektrik sektörünün hangi yöntemlerle ve hangi şekillerde modellenebileceği, yapılmış çalışmalardan örnekler sunularak incelenecektir. Bu bağlamda, sistemi açıklamaya en uygun görünen sistem dinamiği ve ajan-bazlı modelleme tekniklerine ayrıntılı olarak yer verilecektir.

Özet İngilizce :

Electricity market around the world is undergoing an extensive restructuring process. Deregulation changes the market into a system with many interacting agents. A comprehensive analysis of the market is required concerning the factors as the use of renewable energy resources, environmental concerns, and achieving market efficiency. It became important to model the market in order to analyze and forecast the outcomes of the new structure. In this study the modeling alternatives for the sector are presented. In this respect, the system dynamics and agent-based modeling techniques are concerned in detail as they are more powerful in analyzing the new system.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :