Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

şer’îyye sicillerinden hareketle 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken çorum’da meslekler

Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Şer'îyye sicilleri, kadıların, adli, idari, askerî ve dönemin şartlarına bağlı olarak verdiği hükümleri içeren defterlerdir. Merkezden gelen hükümlerin, fetvaların halka duyurulmasından, sosyal yaşamın düzenli şekilde devam etmesine, halk arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesine kadar bazı kararların yazılı olduğu Şer'îyye sicilleri, aynı zamanda kayıt altına alınan yerleşim yerinin kültürel ve sosyo-ekonomik yapısı ve dönemin sosyal hayatı hakkında da bilgiler vermektedir. "Mahkeme-i Şer'îyye Defterleri" ismiyle bilinen bu defterlerin sayısı on binlerle ifade edilmekteyken bugün yağma, yangın vb. sebeplerden dolayı sadece bir kısmı günümüze kadar ulaşmıştır. Bu çalışmada, 19. yüzyıldan 20. yüzyıla geçerken (1839-1911) kayıt altına alınmış, orijinal metinleri 4.896 sayfa olan ve 1500 sayfa olarak transkribe edilmiş, 16 katalog incelenmiştir. İncelediğimiz 2 cilt hâlindeki kitap, Çorum Belediyesi "Kent Arşivi Birimi" tarafından düzenlenmiş ve "Çorum Şer'îyye Sicilleri Katalogları" ismiyle yayımlanmıştır. Biz de bu kataloglardan hareketle o dönemde, Çorum'da bulunan meslek isimlerini ve meslek gruplarını ortaya koymaya çalışarak o dönem için zengin ve renkli bir sosyal hayatın olup olmadığını göreceğiz.

Özet İngilizce :

Court records, judges, judicial, administrative, military, andtheperiodgiventothetermsandprovisions of therecordscontain. Fromthecenter of theprovisions, thepublicannouncement of fatwas, social life tocontinue on a regularbasis, some of thedecisionstoresolvedisputesbetweenthepublic is written. courtrecords can also be recordedfromtheresidentialarea of culturalandsocio-economicstructureandprovideinformationaboutthesocial life of theperiod. "The Court-i Şer'iyyeBooks" known as many of thesebookstoday, plundering, fire, etc. areextantonly in partduetoreasons. Whilethisstudy, 19 20th Century Passingcentury (1839-1911) wererecorded, theoriginaltextshavebeentranscribed as 4,896 pagesand 1,500 pages, 16 catalogswereexamined. Welooked at in the form of 2 volumes of books, Corum municipality "unit of thecityarchive," organizedbythe "Corum Şer'îyyeRegistriesCatalogs" waspublishedunderthe name. Wemovethecatalogs at the time andprofessionalgroupsto put forwardthenames of theprofessionbyworking in Corum, whetherwewillsee a colorfulandrichsocial life.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :