Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Varoluşçu felsefeden varoluşçu psikolojiye (birbirlerini sürekli yanlış anlayanların ontolojik bütünlüğü)

Yazar kurumları :
Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
436
DOI :
Özet Türkçe :

Varoluşçuluk 19. yüzyılın ikinci yarısında temelleri atılan ve 20. yüzyıl içersinde önemli ölçüde taraftar bulan bir felsefe akımıdır. Bireysel varoluş, özgürlük ve seçim yapabilme kudreti gibi temel varoluşçu esaslar çerçevesinde eser vermiş pek çok yazarın ortak çabalarının bir ürünü gibi görülebilir. Bununla birlikte bu kategoriye dâhil edilen pek çok düşünürün, Heidegger örneğinde görüldüğü üzere "varoluşçu" oldukları şeklindeki düşüncelere açıkça karşı çıktıkları da görülmüştür. Varoluşçu yazarlar düşüncelerini açıklarken sistematik bir yöntem takip etmezler. Felsefelerini aforizmalar, meseller, manzum eserler, roman veya tiyatro oyunları gibi sanat eserleri aracılığıyla ortaya koymuşlardır. Bu çalışmada Felsefeden-Psikoterapi'ye varoluşçuluğun evirilmesini vermeye çalıştık.

Özet İngilizce :

Existentialism In the second half of the 19th century and 20th century foundations laid within a significant flow fan is a philosophy finds. Individual existence, freedom and choice, such as might be able to work within the framework of the basic existentialist principles of a great many authors, such as a product of joint efforts can be seen. However, many were included in this category of thinkers, Heidegger example shown in the "existentialist" is clearly opposed to the way they think they were too. Systematic method of explaining their thinking existentialist writers do not follow. Philosophy of the aphorism, parable of, verse work artistic works such as novels or stage plays were put through. In this study, from Philosophy to Psychotherapy existentialism-have tried to give to the inverter.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :