Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensititüsü Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 5

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de postmodern kamu yönetimi uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
416
DOI :
Özet Türkçe :

Postmodernizm, akılcılığın ve bilimselliğin adı olan modernizmin karşıtı ve tamamen farklı bir dönemin adıdır. Bu bağlamda, Postmodern kamu yönetimi yeni ve eskisinden tamamen farklı bir devlet–yurttaş modeli olarak ortaya çıkmaktadır. Postmodernizm, yurttaş ne istediğini en iyi kendisi bilir düşüncesiyle yurttaşın yönetime aktif katılımını savunmaktadır. Böylece, Postmodernizm yönetişim kavramını da içermektedir. Ayrıca, Postmodernizm, tanımındaki yeni devlet-yurttaş ilişkisi boyutuyla da e-devlet uygulamasına kapı açmaktadır. Diğer taraftan, postmodernizmin bürokrasiyi ortadan kaldırmak istemesi, küreselleşme süreciyle birlikte uluslararası tahkim, Avrupa Birliği Müktesebatı başta olmak üzere yeni bir hukuk düzeninin oluşumu ve özelleştirme konularını gündeme getirmektedir. Bu çalışmada, kamu yönetiminde yeni bir devlet–yurttaş ilişkisi kurmayı amaçlayan postmodernizmin bu doğrultuda yönetişim, e-devlet uygulamaları, yeni hukuk düzeni, Uluslararası tahkim, Avrupa Birliği, özelleştirme gibi bazı yeni uygulamalarla Türkiye'de kamu yönetimi alanında kat ettiği yol incelenecektir.

Özet İngilizce :

Postmodernism is name of a period that is against and completely different from Modernism name of rationalism and technicality. In this approach, postmodern public administration appears as a state-citizen model that is new and completely different from old. Postmodernism supports citizen's active application to the administration with the idea of citizen knows best what he/she wants. Thus, postmodernism contains governance concept. Besides, postmodernism helps to occurrence of the e-state application by the dimension of new state-citizen relation that is in the definition of it. On the other hand, the desire of postmodernism to abolish bureaucracy brings a new law order leading International arbitration, European Union Acquis and privatization to the agenda with the globalization process. In this study, the process that is passed in Turkey by new applications like governance, e-state applications, new law order, International arbitration, European Union, privatization by postmodernism that aims to found a new state-citizen relation in the public administration will be analyzed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :