Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversiteli gençlerin eş seçim kriterlerinin sıralama yargılarıyla ölçeklenmesi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
517
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada eş seçiminde etkili olduğu düşünülen kriterlerin sıralama yargılarına dayalı olarak ölçeklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca cinsiyet değişkenine göre de ölçeklendirme çalışması yapılarak bu kriterlerin önem sırasının belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmaya 20122013 öğretim yılı bahar döneminde Erciyes Üniversitesinin çeşitli fakültelerinde son sınıfta öğrenim gören toplam 556 öğrenci katılmıştır. Araştırmada, öğrenci özelliklerini belirlemeyi amaçlayan sorularla, ölçekleme yapılacak kriterlerden oluşan bir veri toplama aracı kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, üniversiteli gençlerin eş seçiminde en önemli kriter olarak "kişiliği" gördüğü, bunu sırasıyla dini inanç, sevgi/aşk, ailelerin uyumu, eğitim düzeyi, fiziksel çekicilik, bekaret, maddi gelir, aynı ırktan olmak ve siyasi görüş kriterinin izlediği belirlenmiştir. Bu sıralama kadın katılımcılarda kişilik, dini inanç, sevgi/aşk, eğitim düzeyi, ailelerin uyumu, fiziksel çekicilik, bekaret, maddi gelir, aynı ırktan olmak ve siyasi görüş şeklinde iken; erkek katılımcılar için kişilik, dini inanç, bekâret, fiziksel çekicilik, ailelerin uyumu, sevgi/aşk, maddi gelir, aynı ırktan olmak, eğitim düzeyi ve siyasi görüş olarak ortaya çıkmıştır.

Özet İngilizce :

In this research it is aimed to scale the criteria which were thought to be effective in mate selection related to sorting statements. It was also tried to determine the significance row of these criteria according to gender variable by doing scaling study. 556 students who were educated in a spring fall in 20122013 years at Erciyes University's several faculties participated to this research. In this research questions that aim to determine the features of students and a survey which was formed by criteria which will be scaled were used. According to findings university students considered personality as the most important criterion then religious beliefs, love, family harmony, educational level, physical attraction, virginity, income, being same race and political view in a row. This sorting was as follows for female university students; personality, religious beliefs, love, educational level, family harmony, physical attraction, virginity, income, being same race and political view, whereas it was as follows for male university students; personality, religious belief, virginity, physical attraction, family harmony, love, income, being same race, educational level and political view.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :