Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gençlik ve postmodern kimlik örüntüleri üniversite gençliğinin sosyolojik profili (inönü üniversitesi uygulaması)

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Üniversite gençliği, gelecekte üstleneceği görevlerle toplumun üst sosyal tabakasında yer alacak bir toplum kesimidir. Gençleri daha iyi anlamak ve gençlik için üretilen sosyal politikaların daha işlevsel olmasını sağlamak için, gençliğin sosyolojik profilinin bilinmesi gerekmektedir. 21. yüzyılda, küreselleşme bütün toplumları ve kültürleri etkilemektedir. Dünyanın her yerinde benzer hayat tarzları oluşurken, aynı zamanda farklı hayat tarzlarının da küreselleşmeye bir tepki olarak mevcut olduğu ve olacağı görülmektedir. Bu değişim ve dönüşümlerden en fazla etkilenen toplumsal kesim, değişime açık olan gençlik kitlesidir. Küreselleşme bağlamında bütün dünyada benzer popüler gençlik kültürleri oluşmaktadır. Ancak, yine de tek bir gençlik kimliğinden söz etmek mümkün değildir. Ülkelerin milli kültürüne göre gençlerin kimliği farklılaşırken; toplumsal cinsiyet, sosyal tabaka, aile yapısı, eğitim, meslek, yaşanılan mekân (kır veya kent), din, etnisite, tüketim vb. gibi diğer değişkenlere göre farklı kimlik örüntüleri oluşmaktadır. Üniversite gençliği, küreselleşme ve Türkiye‟nin geçirdiği sosyal ve kültürel değişime paralel olarak hem bireyci hem de cemaat kültür özelliği göstermektedir. Bu bağlamda, hem geleneksel hem de modern kültürü bir arada yaşayan postmodern kültüre göre çoğul kimlik örüntüsü taşıyan bir gençlik realitesi oluşmaktadır. Bu bildiride sunulan veriler, 2001 yılından 2013 yılına kadar 12 yıldır yapılan "Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili" araştırmasına dayanmaktadır. İnönü Üniversitesi uygulamasında, on iki yıl içerisinde birikimsel olarak anket uygulanan öğrenci sayısı 48315 öğrencidir.

Özet İngilizce :

University youth is a part of the society who will be at the upper echelon in the society by undertaking responsibilities in the future. In order to understand the young people and to provide the social politics that have been produced for them to be more functional it is essential to know the social profile of them. Globalization is affecting all societies and cultures in the 21st century. It is seen that while there are and will be different life styles as a reaction to globalization, similar life styles occur all around the world. The social class which is most affected by this change and transformations is young people. In the context of globalization similar popular youth cultures are seen all around the world. Yet, it is still not possible to mention a solemn youth identity. While youth identities differentiates according to the countries‟ national culture, according to other variables such as social gender, social class, family structure, education, job, residence (urban or rural), religion, ethnicity, consumption etc., different cultural patterns occur. Parallel to the globalization and social and cultural change which turkey is experiencing, university youth shows both individualistic and society culture features. In this context, a youth reality which has a multiple cultural pattern occurs rather than postmodern culture including the features of both traditional and modern cultures. Data presented in this article, are based on the study of "Sociological Profiles of Universty Youth" which has been conducted for 12 years, from 2001 to 2013. In İnönü University case, in 12 years, total number of students to whom the questionnaire were conducted is 48315.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :