Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genç işsizliğine çözümde alternatif bir politika önerisi: mali alan uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü1
Görüntülenme :
348
DOI :
Özet Türkçe :

Dünya'da ve Türkiye'de genç işsizliği çok yüksek rakamlara ulaşmıştır. Bu bağlamda genç işsizliği hem bir sosyal politika konusu olarak hem de bir mali politika konusu olarak oldukça önemlidir. Literatürde birçok sosyal politika önerisi oluşturulmuş ancak mali politika önerileri çok kısıtlı kalmıştır. Bu çalışmada genç işsizliğinin çözümünün sosyal olduğu kadar mali politikalarla da desteklenmesi gerektiğinden hareketle alternatif bir politika önerisi yapılması amaçlanmıştır. ġöyle ki; son yıllarda IMF, UNDP ve benzeri kuruluşlar tarafından kullanılan "mali alan" kavramı ile bir mali politika üretilmeye çalışılmıştır. Bu mali politika önerisinden önce ise genç işsizliğinin kavram olarak ne olduğu ve dünyada ve Türkiye'de oranlarının ne kadar olduğu; aynı zamanda mali alan kavramının ne olduğu nasıl oluşturulduğu konuları ayrı ayrı ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Youth unemployment rates have recently increased to high levels in both the world and Turkey. In this context, youth unemploy-ment is an important problem as a matter of both social and fiscal policy. In the literature, while many social policy proposals have been made to address youth unemployment issue, fiscal policy proposals have remained rather limited. This study aims to pro-pose an alternative fiscal policy approach to youth unemployment considering that the solution to this issue calls for a social as well as a fiscal policy approach. This alternative fiscal policy approach is developed within te framework of the "fiscal space" concept used by international institutions such as the IMF and UNDP. In this study youth unemployment is explained as a concept, its rates in the world and Turkey are presented and the conceptual devel-opment of the term fiscal space is analyzed before discussing an al-ternative fiscal policy approach to youth unemployment.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :