Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gençlik Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Effects of new social movements and social changes among youth in the middle east

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü1, Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

The socialization process which starts with the birth of the individual includes the periods of childhood, adolescence, youth, adulthood and old age and effects of these periods. The features of one period and the experiences that have been gained in the particular period articulate to the following one and they shape the personality and social develop-ment of the individual. In this context, the individual's periodic transi-tions do not constitute only a physical change process but also a life chain which transforms/changes according to social, psychological and cultural factors. Youth, which is the one of these periods, is an im-portant social category that should be studied because of its being a process in which individual gains the skills of analysing communities socio-cultural structure and projection skills about future. For that rea-son youth is the research subject of lots of sciences such as; history, et-nography, sociology and psychology. Another reason for studying youth is its feature of being dynamic part of the population. All these features make youth to be one of the most important periods in indi-vidual's life. This study tried to figure out the situation of youth espe-cially in transition societies such as Middle East in the context of social change and transition.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bireyin doğumuyla başlayan sosyalleşme süreci çocukluk, ergenlik, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleriyle bu dönemlerin etkilerini içermektedir. Her bir dönemin özelliği bir sonraki döneme eklemlen-meyi içerirken bireyin kişiliğini ve sosyal gelişimini şekillendirir. Bu bağlamda bireyin dönemsel geçişliliği sadece fiziksel değişimi içermez aynı zamanda hayat zincirinin bir parçası olarak sosyal, psikolojik ve kültürel faktörleri de içinde barındırmaktadır. Bu dönemlerden biri olan gençlik, bireyin içinde bulunduğu toplumu analiz etmesi, sosyo-kültürel yapıyı anlaması ve geleceğe dönük kestirimlerde bulunması açısından önemlidir. Bu sebeple gençlik, tarih, etnografi, sosyoloji ve psikoloji gibi bilimlerin çalışma konusu olmuştur. Gençliği çalışmanın diğer bir nedeni de gençlerin nüfusun dinamik bir parçası olma özelli-ğidir. Bütün bu özellikler gençliği bireyin yaşamındaki en önemli dö-nemlerden biri olarak algılanmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, gençli-ğin durumunu özellikle Orta Doğu gibi geçişlilik toplumlarını, sosyal değişim ve geçişlilik açısından ortaya koymaya çalışmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :