Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yöneticilerin bilgi yönetimi ile ilgili algı ve davranışlarına yönelik bir araştırma

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2, Bilinmiyor.3
Görüntülenme :
293
DOI :
Özet Türkçe :

Bilgi, isletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı saglayan en önemli kaynakların basında gelmektedir. Bilgi bütün sektörlerde önemli olmakla birlikte, özellikle iletisim sektörü için son derece yasamsal bir öneme sahiptir. Bu arastırma, rekabetin oldukça zor oldugu ve bilginin de çok yogun olarak kullanıldıgı iletisim sektörünün önde gelen isletmelerinden birinde yapılmıstır. Arastırma izni, isletmenin isminin kullanılmaması kosulu ile verilmistir. Arastırma isletmedeki orta kademe yöneticiler üzerinde uygulanmıs olup bilgi yönetim süreciyle ilgili (bilginin olusturulması, bilginin paylasımı, bilginin uygulanması ve bilginin korunması) 4 adet, yöneticilerin bilgi yönetimine yönelik algı düzeylerinin belirlenmesiyle ilgili 1 adet, bilgi türlerinin önem derecesiyle ilgili 1 adet olmak üzere toplam 6 adet ölçek kullanılmıstır. Arastırmada yer alan ölçekler literatüre baglı olarak hazırlanmıs olup, yöneticilerin demografik özelliklerine iliskin sorularla birlikte anket haline getirilmistir. Arastırmanın ana kütlesini orta kademede görev yapan toplam 970 tane yönetici olusturmaktadır. Anketin elektronik kopyaları 970 tane yöneticinin e-mail adreslerine ulastırılarak internet ortamında soruların cevaplanması istenmistir.Gönderilen 970 tane anketten 102 tanesine cevap verilmistir. Yöneticilerin bilgi yönetimiyle ilgili genel düsünceleri son derece olumludur. Yöneticilerin bilgi yönetiminin üretilmesi, paylasılması ve uygulanmasına dair kurumlarındaki mevcut durumun olumlu olmadıgı seklinde algılamaları bulunmaktadır.Yöneticiler büyük ölçüde tüm bilgi türlerinin önemini vurgulamıslardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The knowledge is one of the most important resources which provides sustainable competitive advantages to the enterprises. Although the knowledge has a special importance for all sectors, it is especially vitally important for the communication sector. This study has been implemented in a premier enterprise of the communication sector in where firms face a severe competition and make intensive use of the knowledge. The research permission is granted on the condition that the title of the enterprise shall not be used. The research has been applied on the medium level managers working in the communication sector. In the research, the total of six scales have been used, four of which are about the knowledge management process (the acquisition of the knowledge, the sharing of the knowledge, the application of the knowledge and the protection of the knowledge), one of which is about the determination of the perception level of the managers regarding the knowledge management, and the last scale is about the importance level of the knowledge types. The scales employed in this study have been designed in compliance with the literature and they have been transformed into questionnaire form by adding the questions about the demographic qualifications of the managers. The population of the study involves the total of 970 managers. The electronic copies of the questionnaire form have been sent to the e-mail addresses of the managers and the managers are asked to reply in the internet environment. Only 102 out of 970 questionnaire forms have been replied. Findings of the research show that general thoughts of the managers about knowledge management are highly positive. The managers think that current state of their institutions is not positive in respect of acquisition, sharing, and application of knowledge management. The managers have emphasized the importance of all kind of knowledge largely.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :