Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında okul-çevre ilişkilerinin düzeyi

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
506
DOI :
Özet Türkçe :

Çevrenin özellikleri, eğitimi ve öğrencinin basarısını etkilemektedir. Okulun genel ve özel çevresi, okulların dikkate alması gereken öneme sahiptir. Bu arastırmada okulların çevreye olan iliskisinin düzeyi arastırılmıstır. Arastırmacı tarafından gelistirilen, geçerliği ve güvenirliği yapılan anketle veriler toplanmıstır. Arastırmada, ilköğretim okullarının çevreyle olan iliskisinin istenen boyutta olmadığı, okulun öğretim programının çevreyi temel alarak yapılandırılmadığı, çevreyle iliskisini güçlendirecek etkinliklerin olmadığı ve okulların çevrenin sorunlarına duyarlı olmadığı anlasılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Features of environment affect education and student success. General and particular environments of school have an importance which should be taken into consideration. In this study, the level of the relationship between school and environment is tried to be found out. The data are collected via a survey which has been developed by the researcher and validity and reliability of which have been done. Through the research it has been found out that the relationship between elemantary school and environment is not at a desired level, teaching programs of school have not been constructed according to environment, there are not any activities to strenghten the relationship between school and environment and schools are not sensible about the problems of their environment.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :