Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 33 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

çevre eğitimi öz-yeterlik ölçeği geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara/TÜRKİYE1
Görüntülenme :
554
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmada çevre eğitimine yönelik bir Öz-yeterlik Ölçeği geliştirilmiş ve geçerlik, güvenirlik analizleri yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Ankara ilindeki 17 ortaöğretim ve 27 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 105 biyoloji ve fen ve teknoloji dersi öğretmenleri oluşturmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam varyansın % 67,04’ünü açıklayan, 24 madde ve 2 alt boyuttan oluşan bir ölçme aracı elde edilmiştir. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı α=0,97 olarak bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In this study, the Environmental Education Self-Efficacy Scale was developed and its validity and reliability analyses were done. The sample of study consists of 105 biology, science and technology courses' teachers from 17 secondary schools and 27 primary schools in Ankara. As a result of factor analysis, two factors have emerged consist of 24 items and account for the 67.04 % of the total variance. The internal consistency reliability coefficient, Cronbach Alpha reliability coefficients was found .97.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :