Tübingen Üniversitesi Arşivi Belgeleri Işığında Sedat Veyis Örnek

Öz Türkiye’de halkbilimi ve etnoloji alanına getirdiği bilimsel ve akademik yenilikleri ile öneçıkan Sedat Veyis Örnek öğrenimini Almanya’da tamamlamış bir bilim insanıdır. Tübingen EberhardKarls Üniversitesi Örnek’in Almanya macerasındaki ilk durağıdır. 1477 yılında kurulanEberhard Karls Üniversitesi, Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletine bağlı Tübingen şehrindeyer alır. Yaklaşık 86.000 nüfusa sahip olan Tübingen, tipik bir ortaçağ kentidir. Tübingen ayrıcaÜniversitesi ile de kendinden sıkça söz ettiren önemli bir bilim merkezidir. Özellikle Felsefe Fakültesiile Sosyal Bilimler alanında öne çıkmış olan Üniversite uluslararası üne sahiptir. Bu başarıda,geçmişten günümüze Fakülte bünyesinde hizmet veren Halkbilimi, Hindoloji ve Etnoloji gibibölümlerin akademik kadrolarının da payı büyüktür. Söz konusu bilim insanlarının başında gelenisimlerden biri şüphesiz Örnek’in doktora tez danışmanı olan Helmuth von Glasenapp’tır. RudiParet ve Hermann Bausinger de o yılların önemli isimlerindendir. Ne var ki Örnek’in Almanya’dabulunduğu dönem ve Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde yapmış olduğu doktora çalışmasıbugüne kadar araştırılmamış bir alandır.Bu makale, Örnek’in Tübingen Eberhard Karls Üniversitesinde gerçekleştirmiş olduğu akademikfaaliyetlerinin değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu bağlamda Tübingen Üniversitesi Arşivbelgelerinin incelenmesi çalışmanın odak noktasını teşkil etmektedir. Bu amaçla öncelliklearaştırmanın tarihçesi ile ilgili bilgiler sunulacak, Tübingen şehri, üniversitesi ve ilgili akademikbirimler tanıtıldıktan sonra Sedat Veyis Örnek’in çalışmalarına yer verilecektir.

Kaynakça

Attempto-6 (1957): “Besuch der Uni Tübingen”, Attempto 6: 46-47. Tübingen: Vereinigungder Universität Tübingen e.V.

Attempto-10 (1962): “Über 10.000 Studenten in Tübingen”, Attempto 10, s. 49. Tübingen:Vereinigung der Universität Tübingen e.V.

Baden-Württemberg (1978): “Landkreis Tübingen”, s.100-119. Das Land Baden-Württemberg.

Band VII Regierungsbezirk Tübingen. Hrsg. Landesarchivdirektion Baden-Württemberg.Stuttgart: Kohlhammer Verlag

Engler, Bernd (2011/12): “Im Porträt: Irmela Bauer-Klöden”, s.67, Jahresbericht der EberhardKarls Universität Tübingen

Örnek, Sedat Veyis (1960): Die religiösen, sozialen und kulturellen Reformen der neuen

Türkei (1920-1938) verglichen mit der Modernisierung Japans. Dissertation zur Erlangungdes Doktorgrades einer Hohen Philosophischen Fakultät der Eberhard KarlsUniversität zu Tübingen

Thieme, Paul (1963): “Helmuth von Glasenapp gestorben”, Attempto 12, s. 48-50. Tübingen:Vereinigung der Universität Tübingen e.V.

http-1: https://www.tuebingen.de/9.html; erişim: 30.10.2014

http-2: https://www.uni-tuebingen.de/universitaet.html; erişim: 30.10.2014

http-3: http://www.uni-tuebingen.de/uploads/media/10-02-15Universitaetsrat.pdf; erişim:30.10.2014