Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nietzsche’de dekadans ve kültür eleştirisi olarak trajik bilgelik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Felsefe Bölümü1
Görüntülenme :
331
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale Nietzsche tarafından kültürel olgunun görünümü olarak ileri sürülen dekadans durumuyla trajedi-trajik durum arasındaki ilişkiyi dile getirmektedir. Nietzsche'ye göre sabit hiçbir şey yoktur ve her şey sürekli bir akış halindedir. Bu nedenle insan varoluşunu mutlak bir nokta olarak hakikati yaratmak olarak belirler; fakat hakikat aynı zamanda yaşamın özüne aykırıdır. Dekadans olgusu ve dekadans dönemi hakikat yaratmanın doğal bir sonucudur; eş deyişle, yaşam ve hakikat birbirine karşıt oluşumlardır ve bunu görmek yalnızca trajik bir perspektiften olanaklıdır. Makale, Nietzsche'nin bu görüşlerine koşut bir biçimde onun eleştirel düşüncesini betimlemeye çalışmaktadır. Böylece Nietzsche'nin almaşık bir bilgelik anlayışı olarak trajediye biçtiği rolün önemi vurgulanarak, düşüncesinin temelinde yatan sanatsal kavrayışın aslında metafizik geleneğin bir tersine çevrimi olarak yorumlanabileceği gösterilmiş olacaktır.

Özet İngilizce :

This article articulates the relation between the concept of tragedy-tragic and décadence which proposed by Nietzsche as an appearence of a cultural fact. According to Nietzsche, there is no any fixed thing in the world and everything continuously flows; that's why making or creating truth as an absolute point determines human existence but truth is at the same time counter to essence of life. Décadence fact and décadence period is a natural consequence of making-truth, that's to say, life and truth is counter events and this situation can be seen only from the perspective of the tragic situation. Parallel to Nietzsche's views the article tries to describe and to give an account of the Nietzsche's critical thinking; so it will be emphasized the important role of tragedy as an alternative concept of the wisdom in Nietzche's thought and it will be shown that his artistic thinking can be interpreted as an inversion of the metaphysical tradition.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :