Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de tarih öğretiminin sorunları ve çağdaş çözüm önerileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü1
Görüntülenme :
433
DOI :
Özet Türkçe :

Tarihsel araştırmaların alanı son yirmi otuz yıldır çarpıcı bir biçimde genişlemiştir, bu genişleme yalnız araştırılan grup ve bireyler açısından değil, aynı zamanda tarihçiyi ilgilendiren tema ve sorunlarda da kendini göstermiştir. Tarih öğretiminin karşılaştığı temel problemler öğrenciyi doğrudan ezber tehlike-siyle karşı karşıya bırakmaktadır. Bunun önde gelen sebeplerinden biri de tarih biliminin günümüzde, eskiden gördüğü saygıyı artık görmüyor olmasıdır. Dünyada tarih ilminin kaybettiği saygıyı yeniden kazandırmak için yapılan çalışmalara Türkiye kapılarını kapat-mamalıdır. Bunun için Türkiye’de Tarih öğretiminin yeniden yapılandırılması gerekmekte-dir. Bu çalışmada ben tarih öğretiminin temel problemlerini eleştirel süzgeçten geçirmekle kalmayıp, bu sorunlara çağdaş çözümler üretmeyi de hedef aldım. Günümüzde, Tarih öğretiminin ülkemizde bıraktığı büyük eksikliklerden birisi öğ-retim yöntemlerinin profesyonel tarihçilik içine yerleştirilememiş olmasıdır. Dünyada ki son 30 yılda ki gelişmelere ayak uyduramamaktan ileri gelen tarih öğretiminin problemleri çözümsüz değildir. Bu çalışma çeşitli çözüm önerileri sunarak, bu konularda eleştiriden öteye bir şeyler yapılabileceğini gözler önüne sermek için hazırlanmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :