Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2003 , Cilt , Sayı 15

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Suudi arabistan üniversitelerinde yapılan bazı tefsir tezleri üzerine

Yazar kurumları :
E. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 1
Görüntülenme :
412
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, 1976 yılında kurulan Medine İslâm Üniversitesi Kur’ân-ı Kerîm Fa-kültesinin “Tefsir ve Kıraat” bölümündeki Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını, çalışıl-dıkları alanlar itibariyle genel bir değerlendirmeye tabi tutmaktadır. Sözü edilen bu fakültenin kuruluşundan 1999 yılına kadar yapılmış olan tezlerin i-simleri ve müellifleri verildikten sonra, bu tezlerin çalışıldığı alanlar ve yıllara göre dağılı-mı da tablolar halinde gösterilmiştir. Sonuç bölümünde ise tezlerin hem içerikleri hem de yöntemleri hakkında genel değerlendirme yapılmıştır.

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :