Masallar Üzerinde Çoklu Zeka ve Yapısalcılık Denemesi

İnsanlar hayata geldiklerinde dil öğrenme kabiliyetleri vardır. Bu kabiliyetle doğdukları toplumun dilini öğrenirler. Bu dili öğrenirken de o toplumun yaşama biçimini, sosyal değerlerini ve kültürünü öğrenirler. Bunu sağlamada kültürlerinin yazılı ve sözlü verilmiş ürünleri bu işi kolaylaştırır. “Masal”, bireye kültür ve eğitiminde kullanabileceği en uygun materyallerden biridir. Aynı zamanda eğitimde çoklu zeka ve yapısalcılıkta etkinlik olarak da faydalanacağımız bir materyaldir

Human being has the ability of learnig languages in his creation. They learn the language of the community he was born in. During the process of language learning he acquires the values, life style, and culture of the community he lives in. The written and oral products of the culture help him acquire those easily. “Tale” is one of the best materials to teach the human being the mentioned issues. Multiple intelligence and constructivism could be used as valuable activites in education as well

Kaynakça

Abdullah, T. F. (1989). Ziya Gökalp Külliyatı I Şiirler ve Halk Masalları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları II. Di- zi-Sa.18bl, Ankara.

Çelikkol, N. (1986). Annemin Masalları, Özal Matbaası, İstanbul.

Freud, S. (1999). Çev.Dr. Emre Kapkın- Ayşen Tekşen Kapkın, Sanat ve Edebiyat Payel Yayınevi, İstanbul.

İmer, K. (1990). Dil ve Toplum, Ankara.

Kaplan, M. (1978). Edebiyatımızın İçinden, İstanbul.

Kaplan, M. (2001). Kültür ve Dil, Dergah Yayınları, İstanbul.

Sakaoğlu, S. (1999). Masal Araştırmaları, Akçağ Yayınları, Ankara.

Saray, M. (1993). Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul.

Senemoğlu, N. (2004). Gelişim Öğrenme ve Öğretim Kuramdan Uygulamaya, Gazi Kitapevi, Ankara.

Şirin, M.R. (1998). Çocuk Edebiyatı, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul.

Yavuz, K.-Yetiş, K. - Birinci, N. (2001). Üniversite Türk Dili ve Kompozisyon Dersleri, Bayrak Yayınları, İstanbul.

Yavuz, M. H. (1993). Diyarbakır Efsaneleri, Doruk Yayınları, Ankara.

Yavuz, M. H. (2002) Masallar ve Eğitimsel İşlevleri, Kültür Bakanlığı Yayınları 2873, Ankara.

Yetiş, K. (1993). Türkçe’nin Nakışları, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul.