Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 17

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kayseri’de faaliyet gösteren girişimcilerin liderlik özellikleri

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Gelişmekte olan ülkeler için ulusal ve bölgesel kalkınmanın temel anahtarı olduğu düşünülen girişimciler içerisinde büyük bir öneme sahip olan Kayserili girişimcilerin özelliklerini belirlemeye yönelik olarak yapılan bu çalışma tesadüfi olarak seçilen 150 girişimci üzerinde gerçekleştirilmiş, veriler anket yöntemi ile toplanmış ve bu veriler faktör analizine tabii tutulmuştur. Anket kapsamındaki girişimcilerle yapılan araştırma sonucunda anlamlı 5 faktör belirlenmiştir. Bu beş faktör demokratik liderlik özellikleri, yönetsel liderlik özellikleri, yetki devri ile ilgili liderlik özellikleri, serbest-bırakıcı liderlik özellikleri ve karizmatik liderlik özellikleri olarak isimlendirilmiştir. Ankete katılan girişimcilerin sonuçları ile teorik ve uygulamalı çalışmalarda yer alan liderlik özellikleri arasında belirgin farklılıklar bulunmamış, bu özelliklerle uyumlu sonuçlara ulaşılmıştır. Girişimcilerin liderlik özelliklerini değerlendirirken kullanılması gereken faktörler bu araştırma ile belirlenmiştir. Elde edilen bu beş faktörün, daha sonraki araştırmalarda liderlik özelliklerini belirlemede kullanılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study has been prepared to determine the characteristics of entrepreneur of people from Kayseri. The investigation has been studied on a sample of entrepreneuer (150) who is elected with random sampling method. The data has been gathered by a questionnaire form. Further more a factor analysis has been utilizied in order to evaluate survey data. A result of this research, it has been determined five meaningful factors. These are democratic leadership characteristics, managerial leadership characterisrics, devolution of authorithy leadership characteristics, laisses-faire leadership characteristics and carismatic leadership characteristics. We suppose that these factors will be use further research to determine leadership characteristics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :