Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında ve liselerde kullanılan sınıf içi disiplin stratejilerinin karşılaştırılması (niğde ili örneği)

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
427
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı , ilköğretim okullarında ve liselerde görevli öğretmenlerin kullandıkları disiplin stratejilerini karşılaştırmaktır. Veri toplama aracı olarak Lewis ve arkadaşları (2005) tarafından geliştirilen disiplin stratejileri anketi kullanılmıştır. Anket, ceza, ödül ve övgü, karara katılma, görüşme, dolaylı uyarma ve saldırganlık stratejilerinin her birinden 4 sorunun yer aldığı toplam 24 maddeden oluşmaktadır. Araştırmaya Niğde İlinde görevli 270 ilköğretim okulu öğretmeni ile 168 lise öğretmeni katılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın amacına uygun olarak aritmetik ortalama, standart sapma ve t testi istatistiksel yöntemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, ilköğretim okullarında ve liselerde görevli öğretmenlerin en çok ödül ve övgü, en az saldırganlık disiplin stratejilerini kullandıkları belirlenmiştir. İlköğretim okullarında görevli öğretmenlerin liselerde çalışan öğretmenlere göre görüşme stratejisini daha çok; ceza ve saldırganlık stratejilerini daha az kullandıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to compare the disciplinary strategies which high school and elementary school teachers use. The data of the research were collected with Discipline strategies questionnaire developed by Lewis and others (2005). The questionnaire is consisting of six-discipline strategies: Punishment, rewards and recognition, decision making, discussion, hinting and aggression. There are four questions for each discipline strategies with a total number of twenty-four questions. 270 elementary school and 168 high school teachers participated in this research in Niğde. The data were analysed using means, standard deviation and t-test. The results of the study indicated that elementary and high school teachers most frequently use rewards and recognition discipline strategy and rarely use aggression discipline strategy. It was found that elementary school teachers use discussion discipline strategy more frequently than high school teachers and high school teachers use punishment and aggression discipline strategies more frequently than elementary school teachers.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :