Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Günümüzde görsel sanatlar eğitiminde kullanılan yöntemler

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi GSF Resim Böl.Öğretim Görevlisi Resim Bölümü 1
Görüntülenme :
512
DOI :
Özet Türkçe :

21.yüzyıl eğiti-öğretim yöntemleri açısından değişim ve gelişim çağıdır. Öğretim yöntemleri değişen eğitim anlayışına göre yenilenmektedir. Eğitim paradigmalarında yaşanan değişim görsel sanat eğitimine de yansımakta-dır. Görsel sanatlar eğitimi alanında paradigmalar ve yarattığı sonuçlar sürekli kendisini yenileyen bir öğretim ihtiyacı doğurmaktadır. Eğitimde modern anlayışın yerini post-modern anlayış almaktadır. Bu çerçevede görsel sanat eğitiminde de yeni yaklaşımlar gö-rülmektedir. Ancak görsel sanat eğitimi stratejileri açısından bu yaklaşımların değerlendiril-mesi gerekmektedir. Oluşturulan yeni yaklaşımlardan birisi de Disiplin Temelli Sanat Eği-timi görüşüdür. Bu araştırmada Görsel Sanatlar Eğitiminde kullanılan Disiplin Temelli Sanat Eğitimi yaklaşımı incelenmiştir. Araştırma betimleme yolu ile yapılmıştır. Araştırmadan amaç Görsel Sanatlar Eğitimi alanında uygulanan klasik yöntemlerle Disipline Dayalı Sanat Eğitimi yönteminin farklılıklarını saptamaktır. Araştırma verilerine göre, Disipline Dayalı Sanat Eğitimi sonuçları halen araştırı-lan, geliştirilen ve etkinliği tartışılan bir yöntemdir.

Özet İngilizce :

21.Century is age of the innovation and reform in terms of educational methods in Visual Art Education. To alteration, educational paradigm which have reflectioned on vusual art education. The paradigms in field of Visual Art Education methods and results of is revelead. In the frame of Visual Art Education is considered new approaches. On the other hand this approches need to investigate. The one of the most popular approches, which was producted is Dicipline Based Art Education methods. In this research is especially examined the use of Dicipline Based Art Education Method in Visual Art Education. This study is a discriptive one. The purpose of this research is compared classical Visual Art Education and Dicipline Based Art Education methods. According to the data,it has already developed and discussed.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :