Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 23

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fiyat/kazanç oranını etkileyen değişkenler üzerine imkb’de ampirik bir uygulama

Yazar kurumları :
Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. 1
Görüntülenme :
385
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada göreceli değerlemede yaygın olarak kullanılan Fiyat/Kazanç oranını etkileyen temel değişkenlerin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)'na kayıtlı firmalarda tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, 2002-2006 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde hisse senetleri İMKB'de işlem gören ve ilgili dönem içerisinde kar payı dağıtımı yapan firmaların tamamına ait finansal veriler kullanılarak bütünleşik (pooled) regresyon analizi yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda İMKB'de işlem gören firmalarda kar payı dağıtım oranının, hisse başına kazançtaki büyüme oranının ve riskliliğinin artmasının fiyat/kazanç oranlarını artırdığı tespit edilmiştir. Ayrıca, araştırma modeli kapsamındaki değişkenlerden firmanın büyüklüğünün ilgili firmanın fiyat/kazanç oranının azalmasına neden olduğu da çalışmanın bir diğer önemli bulgusudur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to analyze the fundamental determinants of Price-Earnings (PE) ratios of Istanbul Stock Exchange (ISE) listed firms. Throughout the mentioned aim, the data of ISE-listed firms that pay out dividend in the period of 2002-2006 is analyzed by pooled regression analysis. The finding of the study reveals that dividend payout ratio, growth rate of earnings per share and risk are the main determinants of P-E ratios. Moreover, another finding of the study is that size is negatively correlated with the P-E ratio.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :