Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eski türk yazıtlarında benzetme ilgisiyle kurulmuş cümleler üzerine

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Eski Türk yazıtlarında kullanılan deyimler, atasözleri, ikilemeler, benzetmeler, metaforlar gibi kullanımlar o dilin eskiliğine ve kullanışlılığına işaret eder. Özellikle ben-zetmeli kullanımlar dilin işlek olduğuna ve tarihinin eskilere dayandığına kanıt olarak gös-terilebilir. Bu yazıda eski Türk yazıtlarında geçen ve benzetme ifadesi taşıyan cümleler bir araya getirildi. Daha önce kimi Türkologların çalışmalarında değinilen benzetme konusu bu yazıda dil bilimsel olarak incelenmedi. O konuyu dil bilimcilere bırakmak daha yararlı olabilir. Bu yazıda, yalnızca Orhon bölgesi yazıtları değil Türk runik harfli metinlerin ta-mamı incelenmek suretiyle elde edilen benzetmeli kullanımlar araştırıcıların dikkatlerine sunuldu.

Özet İngilizce :

The use of idioms, proverbs, similes, metaphors indicate the ancientness and the practicability of languages. Especially, the use of similes is an indication of the practicabil-ity as well as the ancientness of a language. In this article, similes in the Old Turkic scripts have been gathered together. The subject simile, which was studied by some Turkologists, was not analyzed linguistically in this study. It may be more helpful to leave that topic to linguists. Gathered use of similes, which were collected by analyzing not only the scripts of the Orkhon area, but also all of the Turkish runic texts, has been presented for the researchers interested in the topic.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :