Yıl 2009, Cilt: 1 Sayı : 1 Sayfalar 17 - 35 2016-08-05
THE DETERMINATION OF CUSTOMER PREFERENCE TO HOTES VIA ANALYTIC HIERARCHY PROCESS
KONAKLAMA İŞLETMELERİNE OLAN MÜŞTERİ TERCİHİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ
Orhan ADIGÜZEL,İbrahim ÇETİNTÜRK,Orhan ER
19 261

Since the services in hotels can not be tested before, customers can sometimes prefer a hotel that can not meet their expectations. This study is applied on a preference of one of the six “five star hotels” servicing in Belek, Antalya. Testing the hotels and criteria comparatively, the determination of hotels prefered by customers has been realized by means of Analytic Hierarchy Process
Konaklama işletmelerindeki hizmetlerin önceden test edilemez olması nedeniyle, müşteriler bazen beklentilerini karşılayamayan işletme tercihinde bulunabilmektedir. Bu çalışma; Antalya’nın Belek Bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldız standardında 6 konaklama işletmesinden birinin tercih edilmesi olayı üzerinde uygulanmıştır. Belirlenen işletmeler ve kriterler karşılaştırmalı olarak değerlendirilerek, müşterinin öncelikle tercih edebileceği konaklama işletmesinin tespiti Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle gerçekleştirilmiştir

Anahtar Kelimeler

1. BOZDAĞ N., ATAN M., ALTAN ġ.,(2003), Hizmet Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Analizi ile Ölçümü ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, VI. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu
Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2016
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2016


Makalenin Yazarları
Orhan ADIGÜZEL
İbrahim ÇETİNTÜRK
Orhan ER