Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yıl 2004 , Cilt , Sayı 16

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

18. yüzyıl şairlerinden rif'at 'ali bey

Yazar kurumları :
Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1
Görüntülenme :
446
DOI :
Özet Türkçe :

18. yy. müderris şairlerinden olan Rif’atî Alî Bey hakkında elimizde yeterli bilgi bulunmamaktadır. Râmiz ve Sâlim tezkireleri ile Fındıklılı İsmet Efendi’nin Tekmiletü’şŞakâyık adlı eserinde verilen bilgilerin de yer yer birbirleriyle çeliştiği görülmektedir. Alî Bey, 1659-60’da İstanbul’da doğmuş, 1734’te yine aynı şehirde vefat etmiştir. İstanbul’daki çeşitli medreselerde müderrislik görevlerinde bulunan Rif’atî Alî Bey ilmiye teşkilâtında çeşitli talihsizliklerle karşılaşmıştır. Râmiz tezkiresinde bildirildiğine göre divanı vardır, ancak bugün elde mevcut değildir. Şiirlerinden örnekleri Safayî ve Sâlim tezkirelerinde görmekteyiz. 18. yy. şairlerinden Seyyid Vehbî’nin de Vekâlet-nâme’sinde adını andığı Rif’atî Alî Bey şöhreti sonradan unutulmuş isimler arasındadır.

Özet İngilizce :

There isn’t adequate knowledge concerning Rif’atî Alî Bey that was 18. century Ottoman poet, in our hand. The informations which was given in of The tezkire of Râmiz, Sâlim and Fındıklılı İsmet Efendi’s Tekmiletü’ş-Şakâyık have been in contradiction with each other. He was born in 1659-60 in İstanbul and died in 1734 same city. Rif’atî Ali Bey had performed professorship in İstanbul’s various medresse. According to Râmiz, he own a Divan, but it isn’t in hand now. We have seen his poems sample in The Tezkire of Safayî and Sâlim. Rif’atî Ali Bey’s fame afterwards had been forgotten.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :