BİR KİMLİK PEŞİNDE TÜRKİYE

Öz OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE KADAR TÜRKİYE MODERNLEŞMESİ
Anahtar Kelimeler:

OSMANLI

Kaynakça

Bu kitap Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye tarihi ile uzun süreli ilişki sonrası ortaya çıkmıştır. Yazar bu kitapta Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Türkiye Cumhuriyeti’nin 2006 yılına kadar olan süreci incelemiştir. Osmanlı’nın küçük devletten İmparatorluğa, İmparatorluktan Cumhuriyet’e kadar olan süreçlerin dönüşümünü ve devletin sosyal, siyasal, ekonomik olaylarını, çözülen, çözülemeyen sorunlarını dışardan bakan bir göz olarak eleştiriye açık ve anlaşılır bir dilde ele almıştır.