Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sınıf öğretmeni adaylarının “özel eğitim” konusundaki yeterlikleri

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı, sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim konusundaki yeterliklerini ortaya çıkarmaktır. 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eğitim fakültelerinde yeniden yapılanmaya gidilmiş ve öğretmenlerin yetiştirilmesinde ülkenin ihtiyaçlarına uygun dünya standartlarında nitelikli öğretmen yetiştirilmesi çabalarına ivme kazandırılmaya çalışılmıştır. Sınıf Öğretmenliği programında yer alan derslere ilave olarak “Özel Eğitim” dersinin de lisans programında zorunlu bir ders olarak okutulmaması gözden kaçan bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma 2003-2004 öğretim yılı bahar yarıyılında Gaziantep Üniversitesi Adıyaman Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan 132 dördüncü sınıf öğrencisini kapsamaktadır. Araştırma doğrudan evren üzerinden yapıldığı için ayrıca örneklem alma yoluna gidilmemiştir. Araştırma sürecinde elde edilen verilerin istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen ana bulgular şunlardır; Sınıf öğretmeni adaylarının özel eğitim ve kaynaştırma eğitimi konusundaki bilgi ve becerilerinin yeterli olmadığı, bu nedenle Özel Eğitim dersi, sınıf öğretmenliği bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının bu konudaki bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi açısından en az 2 dönem programda yer alması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The main purpose of this study is to reveal the competence of primary school teacher candidates regarding private education. Since the school year 1998-1999, Yüksekögretim Kurulu Baskanligi (Presidency of Higher Education Council) has tried hard to introduce reforms at Educational faculties and has reshaped the curricula in these faculties to train the teachers considering the needs of the country and global trends in general. However, undergraduate curricula of educational faculties don’t consist of ‘special education’ courses, which seems to be an unfortunate point which has to be underlined. This research covered 132 fourth year students at Gaziantep University, Adıyaman Educational Faculty, Primary School Education Faculty during 2003-2004 spring semester. The research was conducted in general, therefore no further examples were given. The findings are given as follows; classroom teacher candidates, unfortunately, don’t have the basic skills, and knowledge needed for integration and special education, so it can be concluded that special education courses should be taught for at least two semesters so that any lack of knowledge and skill on this subject can be removed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :