Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin sivil toplum kuruluşlarina ilişkin bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi: kizilay örneği

Yazar kurumları :
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi1
Görüntülenme :
408
DOI :
Özet Türkçe :

Sivil toplum kuruluşlarının bir ülkenin gelişmesindeki önemi kuşkusuz yüksektir. Demokrasinin gelişmesinden halkın bilinç düzeyinin yükselmesine kadar çok yönlü etkileri olan bu kuruluşlara halkın desteği de önemli bir gerekliliktir. Bu araştırma üniversite öğ-rencilerinin sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin algılarını Kızılay örneğinden yola çıkarak ortaya koymaya çalışmıştır. Bu çerçevede Çanakkale ilinde gerçekleştirilen araştırmaya 291 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen 27 soruluk ölçekle toplanan veriler frekans, yüzde teknikleri ve t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma  sonucunda  üniversite  öğrencilerinin  8  maddede  yüksek  düzey,  16  maddede orta düzey ve 3 maddede de düşük düzey algıya sahip oldukları anlaşılmıştır. Cinsiyet açısından algı düzeylerindeki farka bakıldığında ise 6 maddede erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha yüksek algıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

Non-governmental  organizations  have  a  certain  importance  on  development  of  a country.  Support  from  the  people  is  an  important  requirement  for  these  organizations having  multi-dimensional  effects  from  improving  democracy  level  to  increasing  the consciousness level of public. This study aims at describing the perceptions of university students related to activities of nongovernmental organizations with reference to the Red Crescent sample in Turkey. Within this framework, 291 university students in Canakkale province participated in the research. Data were collected via 27-question scale developed by the researchers and then they were analyzed by statistical analysis techniques such as frequency,  percentage  and  t-test. As  a  result  of  the  study,  it  has  found  that  university students  have  high  level  of  perception  for  8  items,  medium  level  of  perception  for  16 items and low for 3 items. In terms of gender variable, male students have higher level of perception compared to female students for 6 items of the scale.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :