Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 56

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sûdî’nin bostan şerhi’nde geçen edebî sanatlar, gramer terimleri ve temel kavramlar

Yazar kurumları :
Polis Akademisi Başkanlığı1
Görüntülenme :
559
DOI :
Özet Türkçe :

Metin şerhi geleneği edebiyatımızda önemli yer tutmaktadır. Anlaşılmasında zorluk bulunan edebî eserler veya şiirler şerh edilerek daha anlaşılır kılınmaya çalışılmıştır. Edebî metin şerhlerinde yazar bir yandan edebî metni değişik açılardan açıklarken öte yandan şârihin beğenisini, ilmî ve kültürel seviyesini, eleştirel bakışını ve entellektűel kapasitesini yaptığı şerhle ortaya koymuş olur. Bostan şerhinde dönemin şiir tahlili anlayışına uygun olarak kelimeler ve ekler gramer açısından tahlil edilmiş, kelimelerin türü hakkında bilgi verilmiş, fiil kipleri üzerinde durulmuş, cümle türleri hakkında açıklama yapılmış ve kelimelerin anlamları üzerinde durulmuştur. Şerhedilen beyitte edebî sanatlardan biri geçiyorsa sanatın adı açıkça zikredilmiştir. Bazen kelimelerin anlamları sayılırken lügat anlamının yanında mecazî anlamda veya kinaye anlamında kullanılmış olduğu ifade edilmiştir. Kelime  tahlilleri  yapıldıktan  sonra  beyitin  cümle  anlamı  verilmek  suretiyle  beytin  şerhi tamamlanmış olur. Diğer beyitlerin şerhi ile eser tamamlanır. 

Özet İngilizce :

The  traditional  use  of  annotated  texts  constitutes  a  significant  place  in  Turkish literature. Literary texts or poetry difficult to understand are annotated to make them easy to comprehend. In annotated literary texts the annotator presents poets’ favours, their literary competence,  cultural  awareness,  critical  perspective  and  intellectual  capacity  while  he analyses the text from different perspectives. In the annotated work of Bostan words and affixes were analysed in terms of grammatical accuracy, information about the parts of speech of the words was provided, the modality of the verbs were mentioned, typology of the syntactic structures was exemplified and semantic meaning of the words was worked on in line with the concept of analytical reading of poetry of the period concerned. If any figure of speech was used in each pair of lines, it was clearly noted. Whether the word was used in its connotative meaning or metaphorical sense was sometimes given along with its denotative meaning while all the probable meanings were listed in order. Upon the analyses of the words, the whole process of annotation was completed by providing the sentence meaning. In this way, the work would be completely annotated when all the pairs of lines were annotated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :