Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kur’an’da inzal ve tenzil kavramlari

Yazarlar :
Yazar kurumları :
KURUM BELİRTİLMEMİŞ1
Görüntülenme :
482
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmamızda, Kur’an ayetlerinde yer alan inzal ve tenzil kavramlarının anlamları arasındaki ilişkiye, bu iki kavramın sözlük anlamlarına ve kullanıldıkları ayetlerin ışı-ğında aralarındaki anlam benzerliği ve anlam farklarıyla ilgili tahlillere yer verilecektir. İnzal ve tenzil sözcüklerinin lügat âlimleri tarafından nasıl anlaşıldığı, özellikle Kur’an ayetlerindeki kullanımları göz önünde bulundurularak, birer kavram olarak ifade ettikleri anlamları üzerinde durulacaktır. Tefsir kaynaklarında, def’i ve tedricî anlam bakımından inzal ve tenzil kavramlarına atfedilen katma değeri tespit etmeye çalışmakla beraber, kullanıldıkları ayetlerdeki konumları itibariyle bu anlamların sabit veya değişken olup olmadıklarına da dikkat edilecektir. Bu bağlamda, bir kısım âlimlerin konuyla ilgili görüşlerine katılıp katılmadığımızı da belirtmiş olacağız. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study, the emphasis will be on the analysis of relationship between the meaning of concepts of “İnzal and Tenzil” as they have been used in Quran verses, on their dictionary meaning, on cooperation of their meaning in the lights of verses which they have been used, and on differences in their meaning. It will also be focused on how the concepts of “İnzal and Tenzil” has been understood by lugat scholars, especially taking in cosideration the way that both take place in Quran verses, and both will also be explained as sole concepts. We will specify the weights that has been ascribed to the concepts of “İnzal and Tenzil” in the lights of Tefsir sources and def’î and tedrici methods, and also our attantion will be paid to both concepts as they takes place in verses with considering whether they have fixed or variable meaning. In this context, we will state whether we are agree with some scholars opinion on the same issue.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :