Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ejoir - Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The effects of web-based distance mathematics instruction on mathematics attitudes and achievements: the case of erzurum vocational school

Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
587
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigated the effects of web-based distance mathematics instruction on vocational school students mathematics attitudes and achievements. The study was carried out in Erzurum Vocational School of Atatürk University during spring term of 2011-2012 academic years. The pretest–posttest control group design was used in the study. The participants were 60 freshmen students enrolled in on-campus and distance education programs at the Department of Computer Programming. Data collection tools consisted of mathematics attitude scale and achievement test. The results showed that implementation of web based mathematics instruction significantly enhanced students' attitude and achievement.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada, web tabanlı matematik öğretiminin meslek yüksekokulu öğrencilerinin matematik dersine yönelik tutumlarına ve akademik başarı düzeylerine etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2011-2012 bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Erzurum Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı kampüs ve uzaktan eğitim programına kayıtlı 60 birinci sınıf öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Kontrol gruplu ön test son test deseninin kullanıldığı çalışmada veri toplama aracı olarak Matematik Tutum Ölçeği ve Başarı Testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları, web tabanlı matematik öğretiminin matematik dersindeki başarıyı ve matematik dersine karşı tutumu artırdığını göstermektedir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :