Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Biyoloji öğretmen adaylarinin kamu personeli seçme sinavina (kpss) yönelik kaygi ve saldirganlik düzeylerinin farkli değişkenlere göre incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi1, Necmettin Erbakan Üniversitesi2
Görüntülenme :
762
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, biyoloji öğretmen adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) yönelik kaygı ve saldırganlık düzeylerini farklı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Tarama modelinde hazırlanmış olan araştırmanın çalışma grubunu toplam 47 biyoloji öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmada biyoloji öğretmen adaylarına kişisel bilgi formu yanında KPSS sınav kaygısı ve saldırganlık ölçekleri uygulanmıştır. KPSS sınav kaygısı ölçeğinin geneli için hesaplanan Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, ,67 olarak bulunurken, saldırganlık ölçeği için ise ,73 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistikler yanında, bağımsız gruplar için t-testi, ANOVA ve pearson korelasyon katsayısı uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen en önemli sonuçlar incelendiğinde: biyoloji öğretmen adaylarının KPSS sınav kaygılarının orta fakat saldırganlıklarının yüksek düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının kaygı düzeylerinin mezun olduktan sonra çalışmak istedikleri meslek grubuna ve kardeş sayısına göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenirken, saldırganlık düzeyinin hiç değişkene göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir. Ayrıca kaygı ve saldırganlık düzeyleri arasında orta düzeyde pozitif yönde ilişkiler olduğu bulunmuştur.

Özet İngilizce :

This study aims to investigate anxiety and aggressiveness levels of Biology student teachers towards State Employees Selection Examination (KPSS) through various variables. The study, based on survey model, was comprised of 47 Biology education students. The participants were asked to respond to KPSS test anxiety and aggressiveness scales as well as personal information forms. The Cronbach’s Alpha Reliability level was found to be .67 for the KPSS test anxiety scale, and .73 for the aggressiveness scale. To analyze the data, independent samples t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient were used as well as descriptive statistics. According to the most important findings of the study, the Biology student teachers indicated a medium-level test anxiety, but a high level of aggressiveness. While the results are significant for anxiety level in terms of the field they want to work after graduation and the number of brothers and sisters, any variable does not have a significant effect on aggressiveness level. Furthermore, it was determined that the anxiety levels of the students correlate with their aggressiveness level positively. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :