Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yükseköğretim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editörler

Yunus Söylet, Faik Çelik (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Yardımcı Editörler

Salih Murat Akkın, Süphan Nasır (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Bilimsel Danışma Kurulu*

Ural Akbulut (Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara)

Ahmet Araman (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

İsmail Hakkı Aydın (İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul)

Ayşen Bakioğlu (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Ronald Barnett (Londra Üniversitesi, Londra, İngiltere)

Sema Birler (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Eser Borak (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)

Melih Bulu (İstanbul Şehir Üniversitesi, İstanbul)

Feyza Çinicioğlu (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Feyza Darendeliler (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Üstün Ergüder (Sabancı Üniversitesi, İstanbul)

Atilla Eriş (Yükseköğretim Kurulu, Ankara)

Durmuş Günay (Yükseköğretim Kurulu, Ankara)

Abdülmecit Karataş (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)

Yüksel Kavak (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Basarab Nicolescu (Ulusal Bilimsel Araştırmalar Merkezi, Paris, Fransa)

İbrahim Ortaş (Çukurova Üniversitesi, Adana)

Tunçalp Özgen (Hacettepe Üniversitesi, Ankara)

Ercan Öztemel (Marmara Üniversitesi, İstanbul)

Meltem Özturan (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)

Recep Öztürk (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Daniel P. Resnick (Carnegie Mellon Üniversitesi, Pittsburgh, PA, ABD)

Jamil Salmi (Dünya Bankası, Washington DC, WA, ABD)

Selime Sezgin (Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul)

Ayşe Soysal (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)

Jandhyala B. G. Tilak (Ulusal Eğitim Planlama ve Yönetim Üniversitesi, Yeni Delhi, Hindistan)

Hans Weiler (Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, ABD)

Hasan Yazıcı (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Nuran Yıldırım (İstanbul Üniversitesi, İstanbul)

Akiyoshi Yonezawa (Nagoya Üniversitesi, Nagoya, Japonya)

*İsimler soyadı sırasına göre sıralanmıştır.