Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Yeni Fikir

Dergi hakkında bilgi.

YAYIN KURULU BAŞKANI/ HAED OF EDITORIAL BOARD / SENDE KOMİTEE

Mesut MEZKİT

YAYIN KURULU/EDİTORIAL BOARD/ SENDE KOMITEE LEITER

 Mesut MEZKİT

Süleyman Faruk GÖNCÜOĞLU

Rabia ÇAKI

Mükerrem KÜRÜM

Cengiz ALTINTAŞ

Davut TÜRKSEVER

Tuncay OPÇİN

Beşir AYVAZOĞLU

Avni ÖZGÜREL