Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vergi Dünyası Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU
Gazi Ün. Maliye Bölümü Öğretim Üyesi
(Eski Baş Hesap Uzmanı)
Prof. Dr. Güneri AKALIN
İstanbul Aydın Üniversitesi İ.İ.B.F. Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Abdurrahman AKDOĞAN
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL
İstanbul Ticaret Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ahmet KIRMAN
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Burhan ŞENATALAR
Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman YÜKÇÜ
Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Muhasebe Finansman ABD Öğretim Üyesi
Dr. Öztin AKGÜÇ
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi
(Eski Hesap Uzmanı)
Dr. Veysi SEVİĞ
ICC Vergi Komisyonu Üyesi (P) (Eski Hesap Uzmanı)
Dr. Mustafa BULUT
Eski Baş Hesap Uzmanı