Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Vakıflar Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Sahibi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Adına
Dr. Adnan ERTEM

Yayın Koordinatörü
Burhan ERSOY

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Adnan TÜZEN

Yayın Yönetmeni

Mehmet KURTOĞLU
Editörler
Hüseyin ÇINAR, Fatih MÜDERRİSOĞLU
Musahhih
Saliha AYDOĞAN
İngilizce Düzelti
Adem KARACA

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Abide DOĞAN Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZ Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. A. Nezihi TURAN Anadolu Üniversitesi
Prof. Dr. Musa YILDIZ Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Hüseyin ÇINAR Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Doç. Dr. Evgenia ÜNAL Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Yunus KOÇ Hacettepe Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fatih MÜDERRİSOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Dr. Murat YILMAZ Cumhurbaşkanlığı Gen. Sek. Danışmanıı

Yayın Danışma Kurulu
Prof. Dr. Hakkı ACUN Gazi Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet AKGÜNDÜZ Amsterdam Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Fuat BİLKAN Altın Koza Üniversitesi
Prof. Dr. Enver ÇAKAR Fırat Üniversitesi
Prof. Dr. Géza DÁVİD Macar Bilimler Akademisi
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ Harran Üniversitesi
Prof. Dr. Özer ERGENÇ Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Süreyya FAROQHİ Bilgi Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İNALCIK BilkentÜniversitesi
Prof. Dr. Mahmut KAYA İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Zekeriya KURŞUN Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Heath W. LOWRY Bahçeşehir Üniversitesi
Dr. Rhoads MURPHEY University of Birmingham
Prof. Dr. İlber ORTAYLI Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı
Prof. Dr. Hüsrev SUBAŞI Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşıl TÜKEL YAVUZ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bahaeddin YEDİYILDIZ Atatürk Türk Dül ve Tarih Kurumu Başkanı
Prof. Dr. İlhan YILDIZ Karatekin Üniversitesi
Doç. Dr. Mahmut AK İstanbul Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. A. Vefa ÇOBANOĞLU İstanbul Üniversitesi
Evangelıa BALTA Ulusal Yunan Araştırmaları Vakfı / Yunanistan