Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Uluslararası Multidisipliner Akademik Araştırmalar Dergisi (JOIMAR)

Dr. Gizem SAYGILI – Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Dr. Gül ÖZKAYA – Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Mehmet ŞAHİN – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Meriç ERASLAN – Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Metin SAYIN – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Nilgün VURGUN –Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Tahir KILIÇ – Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Turan IŞIK – Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Zeynel Turan – Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü