Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Coşkun Can AKTAN Dokuz Eylül Üniversitesi
Necmiddin BAĞDADİOĞLU Hacettepe Üniversitesi
Nurettin BİLİCİ Hacettepe Üniversitesi
Ali ÇAĞLAR Hacettepe Üniversitesi
Mehmet Cahit GÜRAN Hacettepe Üniversitesi
Sibel KALAYCIOĞLU Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ahmet KESİK T.C. Maliye Bakanlığı
Oğuz KARADENİZ Pamukkale Üniversitesi
Çağlar ÖZEL Hacettepe Üniversitesi
İbrahim ÖZKAN Hacettepe Üniversitesi
Mustafa Kemal ÖKTEM Hacettepe Üniversitesi
Abuzer PINAR Ankara Üniversitesi
Fatih SAVAŞAN Sakarya Üniversitesi
Selami SEZGİN Pamukkale Üniversitesi
Uğur YILDIRIM Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi