Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi / Owner
M. Zeki BAYKAL

Editör / Editor
Doç. Dr. Işıl ALTUN

Yayın Kurulu / Editorial Board

Prof. Dr. Erman ARTUN
Prof. Dr. Gürbüz AKTAŞ
Prof. Dr. Mehmet AÇA
Prof. Dr. Metin EKİCİ
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU
Prof. Dr. Turgut KARABEY
Yrd. Doç. Dr. Doğan KAYA
Sabri KOZ
Tekin KOÇKAR