Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Mevzuat Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

Yayın Kurulu Başkanı:  Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Edip ÖRÜCÜ
Balıkesir Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Erdoğan GAVCAR
Muğla Üniversitesi Bandırma İ.İ.B.F.
Prof. Dr. Hasan KAVAL
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. İ. Hamit HANCI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Prof. Dr. Remzi ÖRTEN
Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Rıza AYHAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü
Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ Beykent Üniversitesi Rektörü
Doç.Dr.Hakan ALTINTAŞ
KSU İİBF KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Doç.Dr.Müslüm AKINCI Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç.Dr. Sami TABAN K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Doç.Dr. Seyfettin ERDOĞAN Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Mustafa CAN
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü İşletme Bölümü
Yrd.Doç.Dr. A. Kadir KÖKOCAK
Gazi Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü
Yrd.Doç.Dr. Hasan SABIR 
İstanbul Üniversitesi S.B.F.
Yrd.Doç.Dr. Tuncer ASUNAKUTLU Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Yrd.Doç.Dr. Yavuz ÇİFTCİ Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Aytekin FIRAT
Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi