Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

MEMLEKET Siyaset Yönetim

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Kurulu:

Doç. Dr. Argun Akdoğan

Doç. Dr. Faruk Ataay

Y. Doç. Dr. Tekin Avaner

Y. Doç. Dr. Can Umut Çiner

Y. Doç. Dr. Nuray Ertürk Keskin

Dr. Esra E. Kilim

Doç. Dr. Cenk Reyhan

Y. Doç. Dr. Menaf Turan

Danışma Kurulu:

Doç. Dr. Örsan AKBULUT

Prof. Dr. Yüksek AKKAYA

Prof. Dr. Şinasi AKSOY

Prof. Dr. Adalet ALADA

Dr. Tevfik ÇAVDAR

Doç. Dr. Tayfun ÇINAR

Prof. Dr. Oya ÇİTÇİ

Doç. Dr. Ahmet Alpay DİKMEN

Prof. Dr. Mehmet ECEVİT

Muzaffer İlhan ERDOST

Prof. Dr. Özer ERGENÇ

Prof. Dr. Güngör EVREN

Prof. Dr. Kurthan FİŞEK

Prof. Dr. Cevat GERAY

Prof. Dr. Atilla GÖKTÜRK

Prof. Dr. Alpaslan IŞIKLI

Prof. Dr. Gülser Ö. KAYIR

Prof. Dr. Bilsay KURUÇ

Prof. Dr. İzzettin ÖNDER

Prof. Dr. Tayfun ÖZKAYA

Doç. Dr. Metin ÖZUĞURLU

Y. Doç. Dr. Sonay B. ÖZUĞURLU

Prof. Dr. Tülay ÖZÜERMAN

Prof. Dr. Cem SOMEL

Prof. Dr. Mümtaz SOYSAL

Prof. Dr. Oktar TÜREL

Doç. Dr. Birkân UYSAL

Genel Yayın Yönetmeni: Prof. Dr. Birgül Ayman Güler

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Av. Zuhal S. Dönmez

Yazı İşleri Müdürü: Aslı Yılmaz