Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi /Publisher

Prof. Dr. M.Fatih KARAASLAN

Doç. (Başkan Yardımcısı / Associate Editor)Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL (

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR (Üye/ Member)

(Üye/ Member)

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Bekir DENİZ

Prof. Dr. H. Ezber BODUR

Prof. Dr. İ. Hakkı ÖZSABUNCUOĞLU

Prof. Dr. M. Şerif ŞİMŞEK

Prof. Dr. Nurettin DEMİR

 

Çağ Üniversitesi

 

Sakarya Üniversitesi

Üniversitesi
 

Harran

Arel Üniversitesi

Başkent Üniversitesi