Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Sahibi /Publisher

Prof. Dr. M.Fatih KARAASLAN

Rektör / Rector

Yayın Kurulu / Editorial Board

Doç.Dr. Murat KARABULUT (Başkan / Editor)    

Doç. Dr. M. Akif ÖZDOĞAN (Başkan Yardımcısı / Associate Editor)

Yrd. Doç. Dr. Salih YEŞİL (Başkan Yardımcısı / Associate Editor)

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KIR (Üye/ Member)

Doç. Dr. Mevlüt ERDEM (Üye/ Member)