İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

Bu çalışma, öğretmenlik uygulamasında görev alan öğretim elemanlarının, öğretmenlik uygulaması okullarında görev yapan danışman öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının mesleki öğrenme ve danışma etkileşimlerinin bireysel bakış açısı aracılığıyla değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla, 12 yıldan fazla danışmanlık deneyimi olan ve farklı şehirlerde İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarında görev yapan öğretmen yetiştiriciler, öğretmenlik uygulaması dersinin iyileştirmesini amaçlayarak bir araya gelmiş ve deneyimlerini yansıtmıştır. Daha sonra öğretmenlik uygulaması sürecinde danışman öğretmen olarak görev yapan hizmet içi öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının görüşleri de alınmıştır. Bunların sonucunda, öğretim elemanları ile okullardaki danışman öğretmenlerin, öğretmenlik uygulamasının planlanması aşamasından itibaren "birlikte geliştirilen yaklaşımlar" oluşturmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bir buçuk yıl süren ortak çalışmaya dayalı olan bu araştırmada, öğretmenlik uygulamasına yönelik olarak üç tema öne çıkmıştır. Bu temalar, öğretim elemanları ile danışman öğretmenler arasındaki iletişim kalıplarının geliştirilmesi, öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması sürecindeki rollerinin ve yaklaşımlarının belirginleştirilmesi ve tüm öğretmenlik uygulaması paydaşlarının İngilizce öğretmeye dayalı mesleki kimliklerine ilişkin güçlü profesyonel istek ve sahiplenme duygularını geliştirmelerinin gerekliliği olarak gruplanmıştır.

PROFESSIONAL LEARNING IN THE ELT PRACTICUM: CO-CONSTRUCTING VISIONS

This article reports the results of a teacher educator self-study exploring the dynamics of professional learning and mentoring among university practicum supervisors, cooperating teachers, and prospective English teachers in Turkey. Bringing together five teacher educators with 12+ years of supervision experience, this study focused on the improvement of the quality in practicum in ELT teacher education programs in different cities. Integrating the perspectives of cooperating teachers and student teachers, we found that there is a need for co-constructing visions for professional learning early on in practicum among teacher educators and cooperating teachers. Our one-and-a-half year-long collaborative inquiry revealed three themes related to the practicum:  the need for improving communication patterns among teacher educators and cooperating teachers; clarifying roles and visions for professional development of student teachers; and the need for all practicum stakeholders to develop stronger professional enthusiasm and ownership of ELT based on their professional identities. 

Kaynakça

Akcan, S., & Tatar, S. (2010). An investigation of the nature of feedback given to pre‐service English teachers during their practice teaching experience. Teacher Development, 14(2), 153-172.

Bailey, K. M. (2006). Language teacher supervision: A case-based approach. New York: Cambridge University Press.

Borko, H., & Mayfield, V. (1995). The roles of the cooperating teacher and university supervisor in learning to teach. Teaching and Teacher Education, 11(5), 501-518.

Bullock, S. M. (2012). Creating a space for the development of professional knowledge: A self-study of supervising teacher candidates during practicum placements. Studying Teacher Education: A Journal of Self-study of Teacher Education Practices, 8(2), 143-156.

Burns, R. W., Jacobs, J., & Yendol-Hoppey, D. (2016). The changing nature of the role of the university supervisor and function of preservice teacher supervision in an era of clinically-rich practice. Action in Teacher Education, 38(4), 410-425.

Butler, D. L., & Schnellert, L. (2012). Collaborative inquiry in teacher professional development. Teaching and Teacher Education, 28(8), 1206-1220.

Dana, N. F., & Yendol-Hoppey, D. (2008). The reflective educator's guide to professional development: Coaching inquiry-oriented learning communities. Thousand Oaks: Corwin Press.

Gebhard, J. (2009). The practicum. In A. Burns & J. C. Richards (Eds.), Second language teacher education (pp. 250-258). Cambridge: Cambridge University Press.

Haggard, D. L., Dougherty, T. W., Turban, D. B., & Wilbanks, J. E. (2011). Who is a mentor? A review of evolving definitions and implications for research. Journal of Management, 37(1), 280-304.

Kitchen, J. (2009). Passages: Improving teacher education through narrative self-study. In D. L. Tidwell, M. L. Heston, & L. M. Fitzgerald (Eds.), Research Methods for the Self-study of Practice (pp. 35-51). New York, NY: Springer.

Koç, E. M. (2012). Idiographic roles of cooperating teachers as mentors in pre-service distance teacher education. Teaching and Teacher Education, 28(6), 818-826.Kumaravadivelu, B. (2003). A postmethod perspective on English language teaching. World Englishes, 22(4), 539-550.

Lassonde, C. A., Galman, S., & Kosnik, C. M. (Eds.). (2009). Self-study research methodologies for teacher educators. Rotterdam: Sense Publishers.

Levine, T. H. (2011). Features and strategies of supervisor professional community as a means of improving the supervision of preservice teachers. Teaching and Teacher Education, 27(5), 930-941.

McGraw, A., & Davis, R. (2017). Mentoring for pre-service teachers and the use of inquiry-oriented feedback. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 6(1), 50-63.

Mtika, P., Robson, D., & Fitzpatrick, R. (2014). Joint observation of student teaching and related tripartite dialogue during field experience: Partner perspectives. Teaching and Teacher Education, 39, 66-76.

O'Brian, M., Stoner, J., Appel, K., & House, J. J. (2007). The first field experience: Perspectives of preservice and cooperating teachers. Teacher Education and Special Education, 30(4), 264-275.

Orland-Barak, L. (2001). Reading a mentoring situation: One aspect of learning to mentor. Teaching and Teacher Education, 17(1), 75-88.

Pajak, E. F. (2003). Honoring diverse teaching styles: A guide for supervisors. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development.

Pinnegar, S., & Hamilton, M. L. (2009). Self-study of practice as a genre of qualitative research: Theory, methodology, and practice (Vol. 8). Springer Science & Business Media.

Ragins, B. R. (2012). Relational mentoring: A positive approach to mentoring at work. In K. S. Cameron & G. M. Spreitzer (Eds.), The handbook of positive organizational scholarship (pp. 519-536). New York: Oxford University Press.

Russell, M., & Russell, J. (2011). Mentoring relationships: Cooperating teachers on mentoring student interns. The Professional Educator, 35(1), 16-35.

Santoli, S. P., & Martin, S. F. (2012). Learning together: Advancing the training of preservice teachers while training mentor teachers to lead. The New Educator, 8(4), 345-360.

Sayeski, K. L., & Paulsen, K. J. (2012). Student teacher evaluations of cooperating teachers as indices of effective mentoring. Teacher Education Quarterly, 39(2), 117-130.

Strieker, T., Adams, M., Cone, N., Hubbard, D., & Lim, W. (2017). Supervision matters: Collegial, developmental and reflective approaches to supervision of teacher candidates. Cogent Education, 3(1), 1251075.

Tang, S.Y.F., & Chow A.W.K. (2007). Communicating feedback in teaching practice supervision in a learning-oriented field experience assessment framework. Teaching and Teacher, Education, 23,1066-1085.

Wallace, M. J. (1991). Training foreign language teachers: A reflective approach. Cambridge: Cambridge University Press.

Yendol-Hoppey, D., Dana, N. F., & Delane, D. C. (2009). Inquiry-oriented mentoring in the professional development school: two illustrations. School-University Partnerships, 3(1), 6-13.

Yuan, R., & Hu, Y. (2017). Teachers’ views on the qualities of effective EFL teacher educators. ELT Journal, 72(2), 141-150.

49861 13087

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

ÖĞRETMEN EĞİTİMİNDE YANSITICI DÜŞÜNME UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜRKİYE’DE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ANALİZİ

Eray EĞMİR

İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINDA ÖĞRENME SÜREÇLERİ: BİRLİKTE GELİŞTİRİLEN YAKLAŞIMLAR

A. Cendel KARAMAN, Alev ÖZBİLGİN GEZGİN, Anıl RAKICIOĞLU SÖYLEMEZ, Betil ERÖZ, Sumru AKCAN

İSTENMEYEN ÖĞRETMEN DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ

Seyit ATEŞ, Ezgi ÇETİNKAYA ÖZDEMİR, Ahu TANERİ

YÖNETİCİ VE ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE GÖÇMEN ÇOCUKLARIN EĞİTİM SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Zeynep EREN

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ HAFIZA OYUNLARI İLE HAFIZA OYUNLARININ MATEMATİK ÖĞRETİMİNE KATKISINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Elif SAYGI, Çiğdem ALKAŞ ULUSOY

ARGÜMANTASYON TABANLI BİLİM ÖĞRENME YAKLAŞIMININ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE FENDEKİ GÖSTERİMLERİ KULLANMAYLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİNE ETKİSİ

Fatma YAMAN

DRAMA YÖNTEMİNİN 7.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GÜNEŞ SİSTEMİ VE ÖTESİ: UZAY BİLMECESİ ÜNİTESİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ

Ayşe Gül ÇİRKİNOĞLU ŞEKERCİOĞLU, Gamze YILMAZ AKKUŞ

EBA DERS MODÜLÜNÜN VE VSINIF YAZILIMININ TERS YÜZ SINIF MODELİNDE UYGULANABİLİRLİĞİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

Halit ARSLAN, Abdullah KUZU

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEMOKRATİK DAVRANIŞ EĞİLİMLERİ

Hülya KARAÇALI TAZE, Kibar AKTIN

SEVİM AK’IN ESERLERİNDE SÖZ VARLIĞI UNSURLARI

Keziban TEKŞAN, Enes ÇİNPOLAT, Burak ÇELENK, Tuğçe GÜNEŞ