Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Mecmuası

Dergi hakkında bilgi.

Editör

Araş. Gör. İbrahim ŞABAN, Türkiye