Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

 

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
SANAT VE TASARIM DERGİSİ
INONU UNIVERSITY
JOURNAL OF ART & DESIGN
 
ISSN: 1309–9876          EISSN: 1309–9884
 
YAYIN SAHİBİ
İ.Ü. Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Prof. Dr. Turan SAĞER
Dekan
OWNER
I.U. Faculty of Fine Arts and Design
Prof. Turan SAĞER, PhD
Dean
 
EDİTÖR
Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA
 
EDITOR
Assoc. Prof. Latif Gürkan KAYA, PhD
 
EDİTÖR YARDIMCILARI
Yrd. Doç. Dr. Kader SÜRMELİ
Yrd. Doç. Dr. Ünal İMİK
 
ASSOCIATE EDITORS
Assist. Prof. Kader SÜRMELİ, PhD
Assist. Prof. Ünal İMİK, PhD

YAYIN KURULU*

EDITORIAL BOARD
Prof. Dr. Metin KARKIN
Prof. Dr. Turan SAĞER
Doç. Dr. Bülent YILMAZ
Doç. Dr. Latif Gürkan KAYA
Yrd. Doç. H. Serdar MUTLU
Yrd. Doç. Mesut YAŞAR
Yrd. Doç. Dr. Yüksel GÖĞEBAKAN
Prof. Metin KARKIN, PhD
Prof. Turan SAĞER, PhD
Assoc. Prof. Bülent YILMAZ, PhD
Assoc. Prof. Latif Gürkan KAYA, PhD
Assist. Prof. H. Serdar MUTLU
Assist. Prof.  Mesut YAŞAR
Assist. Prof. Yüksel GÖĞEBAKAN, PhD
*Yayın kurulu üyeleri ünvanları esas alınarak isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.