Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

İleti-ş-im

Dergi hakkında bilgi.

Yayın Danışma Kurulu:
Prof. Dr. Korkmaz Alemdar, Gazi Üniv.
Prof. Dr. Seçil Büker, Gazi Üniv.
Prof. Dr. Özden Cankaya, Galatasaray Üniv.
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper, Galatasaray Üniv.
Prof. Dr. Pierre Dumont, Paul Valérie Üniv.
Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Gazi Üniv.
Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniv.
Prof. Dr. Martine Joly, Paris I. Üniv.
Prof. Dr. Raşit Kaya, Orta Doğu Teknik Üniv.
Prof. Dr. Şükran Kuyucak Esen, Marmara Üniv.
Prof. Dr. Thierry Lancien, Bordeux III. Üniv. ISIC
Prof. Dr. Yves Lavoinne, Robert Schuman Üniv.
Prof. Dr. Armand Mattelart, Paris VIII. Üniv.
Prof. Dr. Oğuzhan Özcan, Yıldız Teknik Üniv.
Prof. Dr. Padma Prakash, e-Social Sciences Editörü
Prof. Dr. Tarik Sabry, Westminster Üniv.
Prof. Dr. Osman Senemoğlu, Galatasaray Üniv.
Prof. Dr. Jean-François Tétu, Lyon II. Üniv. IEP
Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu, Marmara Üniv.
Prof. Dr. Ayşegül Yaraman, Marmara Üniv.
Prof. Dr. Merih Zıllıoğlu, Galatasaray Üniv.