Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Asya Öğretim Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

Editör

Abdurrahman Kılıç

Uluslararası Editör

Hasan Aydın

Editörler Kurulu

Erkan Acar                           University of Marywood, USA

Bahattin Acat                       Osmangazi Üniversitesi

Orhan Akınoğlu                     Marmara Üniversitesi

Jon Altuna                            University of the Basque Country, Spain

Engin Aslanargun                   Düzce Üniversitesi

Mehmet Engin Deniz             Yıldız Teknik Üniversitesi

Mokter Hossain                     University of Alabama, USA

Stephen Lafer                        The University of Nevada, Reno, USA

Burhan Özfidan                      Ohio University, USA

Kazi Shahidullah                      The University of Nevada, Reno, USA

İsmail Hakki Yiğit                   Mississippi State University, USA

Danışma ve Hakem Kurulu

Hayati Akyol                        Gazi Üniversitesi

Asım Arı                               Osmangazi Üniversitesi

Engin Aslanargun                  Düzce Üniversitesi

Yusuf Budak                          Gazi Üniversitesi

Osman Dülger                       Düzce Üniversitesi

Murat Genç                           Düzce Üniversitesi

Abdurrahman İlğan                Düzce Üniversitesi

Sedat Karaçam                      Düzce Üniversitesi

Hasan Kağan Keskin             Düzce Üniversitesi

Aslıhan Kuyumcu                  Düzce Üniversitesi

Faruk Levent                        Marmara Üniversitesi

Ahmet Kırkkılınç                 Atatürk Üniversitesi

Gürbüz Ocak                         Afyon Kocatepe Üniversitesi           

Behçet Oral                          Dicle Üniversitesi

Ali Murat Sünbül                   Necmettin Erbakan Üniversitesi

Ömer Seyfettin Sevinç           Düzce Üniversitesi

Feyzullah Şahin                     Düzce Üniversitesi

(İsimler soyada göre alfabetik olarak sıralanmıştır)