ZEYTİNLİ ADA KAZISINDAN ÇIKARILAN KAFATASI İSKELETLERİNİN YENİDEN YÜZLENDİRİLMESİ

Zeytinli Ada, Marmara Bölgesinde Balıkesir’in Erdek ilçesi sınırları içerisinde yer alır. MÖ 2 yy. ve MS 12 yy. olarak tarihlendirilen bu ada, Helen-Roma-Bizans ve Osmanlı kültür varlıklarının izlerini taşıyan önemli bir arkeolojik buluntu yeridir. Yeniden yüzlendirme, adli bir vakaya ilişkin iskelet buluntularının kimlik tespitinin yapılamadığı durumlarda birey veya bireylerin yüz görüntüsünün ortaya çıkarılması ile kimlik tespiti yapılmasına yardımcı olan uygulamalı bir çalışmadır. Yeniden yüzlendirme, pozitif kimliklendirme yöntemlerinin uygulanamadığı ya da uygulansa bile yeterli sonuç elde edilemediği vakalarda tercih edilen bir yöntemdir. Kaza veya cinayete uğramış bir kişinin adli soruşturmasının doğru ve güvenilir bir şekilde yürütülebilmesi için kimlik tespitinin yapılması son derece önemlidir. Yeniden yüzlendirme tekniği, kimlik tespiti çalışmalarının son halkasını oluşturur. Bu teknik, kimlik tespiti uygulamalarının yetersiz veya başarısız olduğu durumlarda alternatif bir yöntem olarak kullanılabilir. Yeniden yüzlendirme konusunda ülkemizde yapılan çalışmaların son derece az ve sınırlı sayıda olması göz önüne alınarak böyle bir çalışma oluşturulmuştur. Bu çalışma Zeytinli Adasında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda çıkarılan kafatası iskeletlerinin bilgisayar destekli üç boyutlu yeniden yüzlendirilmesi (fasial rekonstrüksiyon) işlemini ve yöntemini kapsamaktadır. 

Reconstruction of Skeletons Unearth for Zeytinli Island Excavation

Zeytinli Island is located within the borders of Erdek county of Balıkesir in the Marmara region. 2 century BC. and 12th century AD. this island is an important archaeological site bearing the traces of Helen-Roman-Byzantine and Ottoman cultural assets. Facial reconstruction is a hands-on work that helps identify the face of an individual or individual when the identity of the skeletal remains of a forensic case cannot be determined. Facial reconstruction is a preferred method in cases where positive identification methods can not be applied or even if applied but sufficient results cannot be obtained. It is extremely important that identification be carried out in order for a judicial investigation of a person who has suffered an accident or a murder to be carried out correctly and reliably. Facial reconstruction technique constitutes the last ring of identification work. This technique can be used as an alternative method in cases where identification applications are inadequate or unsuccessful. Such a study has been carried out because of the limited number of studies carried out in our country regarding facial reconstruction. This study covers the computer aided 3D facial reconstruction process and method of skull skeletons extracted as a result of archaeological excavations in Zeytinli Island. 

Kaynakça

Bekmez MS ve F. Suata Alpaslan. (2016), “Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi”, 37/1, s. 41-56.

Bıçak S. ve F. Suata Alpaslan. (2015), “Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi” 36/5, s. 32-46.

Bulut Ö. ve İ. Hızlıol. (2014), “Adli Antropolojik İncelemelerde Bütünsel Yaklaşım: Multidisipliner Bir Çalışma”, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloji Dergisi, Sayı:28, 43-66.

Ubelaker DH. (2006), “Introduction to Forensic Anthropology, In: Forensic Anthropology and Medicine”, Eds. Schmitt, A., Cunha, E., Pinheiro, J., New Jersey: Humana Press.

Wilkinson C. Ve R. Neave. (2003), “The Reconstruction of a Face Showing a Healed Wound”, Journal of Archaeological Science. 30 January 1343-1348.