GUSTAV KLİMT’İN KADIN PORTRELERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Gustav Klimt, Art Nouveau akımı etkilerini eserlerinde gözlemleyeceğimiz en önemli sanatçılardandır. Bu akımın sanatsal etkilerini tarzına yansıtırken, Viyana’da 19.yy da yaşanan sanatsal özgürleşme hareketlerine de dahil olmuş, Seccession’un etkili ve önemli bir üyesidir. Değişik üslup ve sıra dışı renk anlayışıyla dönemin temsilinde kendine haklı bir yer edinmiştir. Bizans ikonaları, Yunan-Miken sanatı, Kore sanatı ve Gotik espri işlerinde faydalandığı kaynaklardandır. Sanatçı özellikle kadın imgesi üzerine yoğunlaşmış, bu konuda bir ekol olmuştur. Dönemin farklı sosyal-ekonomik dünyasından çeşitli yaş gruplarındaki kadınları resmetmiş ve onların bazen hüzünlü, trajik, melankolik bazen mutlu, şehvetli ve umursamaz dünyalarına tanıklık etmiştir. Klimt ve kadınları dendiğinde kalıplaşmış ve kendiyle özdeşleşen bir kadın arketipi yaratmıştır. Kadının cinsel bir imaj olarak görülmesi düşüncesinden ziyadesiyle yararlandığı işlerinde, kadının hamilelik, annelik ve yaşlılık gibi nadiren işlenen konularına da yer vermiştir. Çalışmada Klimt’in özellikle sipariş üzerine yaptığı Viyana sosyetesinden farklı yaş  gruplarından  kadınları resmettği portreleri değerlendirilmiştir.

A STUDY ON GUSTAV KLIMT'S WOMEN PORTRAITS

Gustav Klimt is one of the most important artists to observe Art Nouveau influences in his works. While reflecting the artistic influences of this movement in his style is also an influential and important member of Seccession, which has been included in the 19th century artistic liberation movements in Vienna. With a different style and unusual color understanding, he has a rightful place in the representation of the period. Byzantine icons, Greek-Miken art, Korean art and Gothic wisdom. The artist has focused especially on female images, and has become a school in this regard. It depicts women of various age groups from different socio-economic worlds and has witnessed their sometimes sad, tragic, melancholy, sometimes happy, sensual and careless worlds. Klimt and a woman who became stereotypical and identifiable when she said women created an archetype. She has also included rarely processed topics such as pregnancy, maternity and old age in her work, which she uses for a considerable amount of time to be seen as a sexual image. In the study, Klimt's women portraits were drawn from different age groups, especially from the Vienna societies he made on the order.

Kaynakça

Ref 1:Bösch G., Steiner S., “Painting and Sculpture in the late Nineteenth and Twentieth Centuries”, Vienna Art and Architecture, Ed. Rolf Toman, Cologne, Könemann Verlagsgesellschaft, 1999.Ref 2:Comini, A., Gustav Klimt. London, 1975.Ref 3:Fliedl G., Klimt, Taschen Publication, Vienna, 2003Ref 4:Fliedl, G., Gustav Klimt 1862–1918 The World in Female Form, Taschen GmbH, 2006.Ref 5:Natter, T. Frodl, G., Klimt’s Women, DuMont, Cologne, 2000.Ref 6:Pauli, Tatjana., ARTBOOK Klimt: Altın Renkli Bir Arka Plan ve Sezession, Ankara: Dost Kitabevi, 2004.Ref 7:Schmutzler, R., Art Nouveau, London, 1962- 1978.Ref 8:Whitford F., Klimt, London, Thames and Hudson Ltd., 1993.