Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Çalışma Dünyası Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kadın işgücünün görünümü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı1
Görüntülenme :
657
DOI :
Özet Türkçe :

İşgücü  piyasasında  gerek  çalışma  şartları  gerekse  işgücüne  katılımları açısından  kadınların durumu ayrı bir incelemeyi gerektirmektedir. Sanayi Devriminden itibaren kadın işgücü hep ucuz  emek  olarak  görülmüştür.  Bu nedenle  ekonomik  krizler  kadının  işgücüne  katılımını arttırmış ancak çalışma koşulları üzerinde olumlu bir etkisi olmamıştır. Kadınların işgücüne katılımını engelleyen  faktörler  aynı  zamanda  çalışırken  karşılaştıkları  sorunlardır.  Bunlar ekonomik  ve  sosyal  olmak  üzere  iki  grupta  toplanabilir.  Ekonomik  faktörler düşük  ücret, sosyal güvenlikten yoksun olma olarak sayılabilir. Sosyal faktörler ise düşük eğitim, toplumsal cinsiyet anlayışı, ataerkil zihniyet olarak özetlenebilir. Bunların yanında kadınların çalışma yaşamında ilerlemelerini engelleyen cam tavan vardır. Çalışmamızda bu konulara değinilmeye çalışılacaktır. Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları 2004 yılına kadar düşme eğilimi göstermekle birlikte son dokuz yıldır artış eğilimine girdiği söylenebilir. 2004 yılına kadar olan bu düşüşün nedenleri  aslında  bu  verilen  hesaplanma  biçimi  ile  de  doğrudan  ilgilidir.  İşgücüne  katılım oranları hesaplanırken kentlerde yaşayan ev kadınları işgücüne dahil edilmezken kırsal kesimde tarım sektöründe ücretsiz ve sosyal güvencesiz olarak çalışan kadınlar işgücüne katılmış olarak değerlendirilmektedir. Köyden kente göç eden ailelere mensup kadınlar kente geldiklerinde ev kadını niteliği kazanarak işgücü kapsamından çıkmaktadır. 2004 yılından sonra ki artış eğilimi ise daha çok kentsel kadın işgücünün artışı olarak değerlendirilmektedir.

Özet İngilizce :

The status of female labour force in labour market requires a specific study in terms of their participation  to  labor  market  and  working  conditions.   Since,  female  labor  force  has  been recognized as low paid force as of Industrial Revolution; the economic crisis increased the rates of the participation of famale labor force, without a positive effect in development of working conditions. The disincentive factors for women to participation of labor force have also been the problems faced during working. These factors can mainly be classified as economic and social. Low prices and lack of social security can be indicated as economic factors, while social factors can be summarized as insufficient education, social gender perspective, patriarchal mentality. In addition to above mentioned factors, glass ceilings shall be indicated that prevents women from advancing higher in business world. In this study, above subjects are going to be tried to be focused. In Turkey, rate of female labor force participation is in low values in Turkey and gradually decreasing day to day. While the women that are working in agriculture sector without price and social security are considered to be participated to labor force, the women in urban areas that are working as housewives are not included in labor work. The women, members of the migrating families due to applied agricultural strategies from rural to urban areas are being excluded from labor force, since they become housewives when they start to live in urban areas.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :